Ledande leverantör av modern diskhantering

Det optimala flödet i diskhanteringen är kostnadseffektivt, hållbart och värnar om människan.

Moderna lösningar

I det lönsamma restaurangköket flyter diskhanteringen effektivt och följer med i takten från varierande volymer till lägsta möjliga kostnad med minsta möjliga arbetsinsats.

Disksystem

Med ett genomtänkt disksystem skapar vi förutsättningar för ett kostnadseffektivt flöde, hög kvalitet och bra service från diskrummet till restaurangen och köket.

Logistik i storköket

Från smutsigt till rent. Genomtänkt logistik och moderna disksystem hanterar stora flöden av diskgods i sjukhus, skolor, centralkök, food courts och personalrestauranger.

Matavfall är en resurs

7 kg matavfall blir biogas motsvarande 1 l bensin och gödning. EcoWaste Away kan hantera matavfall för såväl en förskola som restaurangen och storköket genom att mala och suga det till en lagringstank.

Rätt utrustning och tillbehör ger:

Bättre diskresultat och mindre kross
Lägre vatten, energi och kemförbrukning
Lägre personalkostnader och bättre arbetsmiljö

Kontakta oss