Diskrum

Vi hjälper dig kombinera effektivitet och kvalitet med rätt teknik och service för att skapa det optimala diskrummet. Genom oss får du erfarenhet och kunskap från tusentals skräddarsydda diskrum.

Moderna och genomtänkta diskrum

Diskomat bygger moderna diskrum med genomtänkta diskflöden. Vi tar hänsyn till ekonomi, ergonomi och hygien. Vi installerar arbetsbänkar i rätt höjd och automation tar hand om tunga lyft i storköket. Korta sträckavstånd, färre vridmoment och bra grepphandtag är exempel på goda förutsättningar som leder till effektiva arbetsflöden.

Det moderna diskrummet bidrar till

  • Sänkta kostnader och bättre totalekonomi
  • Bättre arbetsmiljö
  • Lägre energikostnader
  • Mindre miljöpåverkan
  • Avfallshantering
  • Snabbare rengöring
  • Mindre slöseri med resurser

Ett nytt diskrum från Diskomat – ett modernt sätt att tänka

De allt högre energikostnaderna minskar företagens vinster. Med energieffektiva lösningar och arbetssätt kan företag istället öka sina vinster och minska sin miljöbelastning.

Myndigheter, allmänheten och kunder ställer allt högre krav på företagen att använda mindre energi och att minska sin miljöpåverkan. Företagens engagemang i miljö och socialt ansvar är ett viktigt strategiskt arbete som stärker företagets identitet och attraherar rätt medarbetare och fler kunder.

Diskomat skapar moderna diskrum som placerar människa, hygien, miljö och lönsamhet i centrum. Ett diskrum från Diskomat använder betydligt mindre resurser och färre mantimmar än traditionella lösningar. Och med ett modernt sätt att tänka, blir matavfallet en resurs snarare än en belastning.

Det moderna diskrummet fokuserar på effektivitet och kvalitet i sin service mot restaurangen och köket. Med ett genomtänkt arbetssätt i kombination med modern och ändamålsenlig utrustning blir flödena i diskprocessen både effektivare och hygieniskt säkrare.

Dina medarbetare undviker dubbelarbete och kan se fram emot en trivsammare och mer hälsosam arbetsplats. Att investera i ett nytt och modernt diskrum från Diskomat är lönsamt och ett konkret engagemang i både miljö, medarbetare och matgäster. För oss är det viktigt att resultaten av din investering gör skillnad och är synliga, mätbara och kännbara.

Ett diskrum i världsklass

Logistik

+ Rent diskgods på rätt plats i rätt tid
+ Hög servicegrad mot restaurang/kök
+ Intränade och väl dokumenterade rutiner
+ Mindre stress, högre status, ökad trivsel
+ Ändamålsenlig ergonomisk utrustning
+ Optimalt flöde frigör tid och ytor
+ Minimerar kross

Diskutrustning

+ Mätbar besparing av energi och vatten
+ Minskat utsläpp av CO 2 och kemikalier
+ Konkret och mätbar miljöåtgärd
+ Behaglig luftfuktighet, temperatur och ljudnivå
+ Bra ergonomi
+ Färre mantimmar
+ Bra arbetsplats

Diskrum

+ Rätt utrustning avlastar personal
+ Behaglig temperatur och luftkvalitet
+ Inarbetade rutiner, säkrare arbetsplats
+ Färre lyft- vrid- och sträckrörelser
+ Frisk personal färre vakanser och ovana vikarier
+ Möjlighet att anpassa bemanning till beläggning
+ Kräver färre mantimmar

Diskrum och miljöarbete

Konkreta resultat som gör skillnad

Restaurangens service

+ Diskrummets tydliga roll ökar kvaliteten på restaurangens service
+ Hög servicenivå till kök och restaurang
+ Hygiensäkrad enligt lagstadgade krav
+ Personal som presterar mer med mindre stress
+ Frigör tid som kan läggas på kundservice
+ Stärker totalupplevelsen hos gästerna

Miljö

+ Konkreta, mätbara och kommunicerbara insatser för miljön
+ Minskning av CO2 utsläpp
+ Lägre vatten- och energiförbrukning
+ Mindre kemikalieutsläpp och övergödning i sjöar
+ Modern avfallshantering ger ny förnybar energi

Arbetsmiljö

+ Mindre stress och trängsel
+ Säker hygien i diskrummet och restaurangen
+ Behaglig temperatur och låg luftfuktighet
+ Tydliga rutiner och uppgifter ger säkrare arbetsplats
+ Status, delaktighet och motivation, diskrummet är en viktig servicefunktion som bidrar till att leverera och skapa intäkter

Ergonomi

+ Färre manuella moment
+ Mindre dubbelhantering
+ Bättre arbetsställningar
+ Färre lyft- vrid- och sträckrörelser

Ekonomi

+ Färre mantimmar i diskhanteringen
+ Lägre kostnader för vatten och energi
+ Lägre kostnader för kemikalier
+ Genomtänkt investering – högre avkastning
+ Längre livslängd på diskrum och diskutrustning
+ Färre driftstopp
+ Lägre sjukfrånvaro
+ Lägre eller ingen kostnad för avfallshämtning
+ Mindre kross
+ Effektivt leveranssystem optimerar kundintäkten

Vilken typ av kök kan vi hjälpa dig med?

Disksystem

Effektiv diskhantering handlar om att få ut det bästa av golvytan i restaurangens diskrum. När vi tar fram nya lösningar placerar vi människa, hygien, miljö och lönsamhet i centrum.

Restaurangkök

Det råder ingen tvekan om att restaurangchefen vill servera en matupplevelse på rena tallrikar med fläckfria glas och bestick. En totalupplevelse som blir bättre av en effektiv diskhantering tillsammans med ett genomtänkt flöde mellan restaurangens diskrum, kök och service.

Brickservering

Den stora utmaningen för restauranger med brickservering är att hantera varierande volymer. I det moderna diskrummet finns rätt utrustning och effektiva arbetsflöden som fungerar hela dagen.

Sjukhuskök

Behöver du hjälp att planera en modern och effektiv diskanläggning i ditt sjukhuskök? Vi har utformat många diskrum och installerat olika disksystem i svenska och nordiska sjukhuskök.

Skol- och centralkök

Vi hjälper skolköket skapa hygienisk och optimal diskhantering mellan centralköket, skolmatsalen och tillbaka till centralköket.

Flygkök

Diskomat har installerat många diskrum med funktionella och energismarta disksystem i flygkök världen över. Vi har lärt oss att effektivitet är en grundförutsättning för ett fungerande flygkök.

Kontakta oss