Brickservering

Den stora utmaningen för restauranger med brickservering är att hantera varierande volymer. Ta hjälp av oss och utveckla en strategi för din brickservering.

Planering efter era behov

Tillsammans planerar vi diskhanteringen efter din restaurangs behov, kökets förutsättningar samt byggnadens utformning och ytstorlek. Genom oss får du tillgång till unik kunskap och mer än 50 års erfarenhet av att skräddarsydda diskrumsflöden efter varierande volymer. Du får en strategi som inkluderar energieffektivisering, miljöbelastning, lokalanvändning, arbetsmiljöer, rengöring och återvinning av organiskt avfall.

Typiska restauranger med brickservering

  • Personalmatsalar
  • Lunchrestauranger
  • Food Courts
  • Stora varuhus
  • Militärrestauranger

Utveckla en strategi

Den stora utmaningen för restauranger med brickservering är att hantera varierande volymer. I det moderna diskrummet finns rätt utrustning och effektiva arbetsflöden som fungerar hela dagen. Ta hjälp av oss och utveckla en strategi för din brickservering som baseras på följande frågor:

  • Vilken nivå av bemanning passar anläggningen?
  • Hur påverkar rationaliseringsvinsterna– effektivare arbetsflöde och lägre energiförbrukning – den totala ekonomin samt kostnad per måltid?
  • Hur påverkas arbetsmiljön av alternativa systemlösningar?
Kontakta oss