Disksystem

Effektiv diskhantering handlar om att få ut det bästa av golvytan i restaurangens diskrum.

Människa, hygien, miljö och lönsamhet i centrum

Effektiv diskhantering handlar om att få ut det bästa av golvytan i restaurangens diskrum. När vi tar fram nya lösningar placerar vi människa, hygien, miljö och lönsamhet i centrum. Med god strategi och ett genomtänkt disksystem skapar vi förutsättningar för ett kostnadseffektivt flöde, hög kvalitet och bra service från diskrummet till restaurangen och köket.

Vi hjälper dig hela vägen från inköp och installation till drift och underhåll. Utrustningen testkörs i vår provanläggning i Stockholm innan disksystemet installeras i ditt kök testkörs. Det innebär att vi behöver mindre tid när vi installerar utrustningen i ditt kök och sparar pengar för dig och för oss.

Lönsamhet

Bättre lönsamhet är summan av god ergonomi, säker ökad hygien och ett arbetsflöde som består av färre moment i diskprocessen. Vi installerar disksystem med varierande flöden och volymer för stora och små à la carterestauranger samt för storkök. Genom oss får du hjälp hela vägen från idé till ett färdigt diskrum som kännetecknas av:

 • Kostnadseffektivitet
 • Färre mantimmar
 • Lägre energi, vatten och kemförbrukning
 • Nöjda medarbetare
 • Hållbar hantering av matavfall

Människa och ergonomi

Bort med dubbelarbete och tunga lyft. In med flexibilitet och ergonomi där tunga lyft automatiseras vilket ger lägre personalomsättning och sjukfrånvaro. I det moderna diskrummet doftar det gott, temperaturen och luftfuktigheten är balanserad för att skapa en trivsam arbetsplats.

Öka trivsel och produktivitet med:

 • Korta sträckavstånd och vridmoment
 • Färre manuella moment
 • Tunga lyft ­ hanteras av robotar

Hygien

 • Disksystem utrustade med hög hygienstandard hanterar diskgodset med minimal beröring.
 • Matavfall mals och sugs direkt till en tank – inga korsande flöden.
 • Rengöring av inredning, utrustning och hjälpmedel anpassas med rutiner som bidrar till mikrobiologiskt goda resultat.

Matavfallshantering

7 kg matavfall blir biogas motsvarande 1 l bensin och gödning. Vi har kunskapen och Eco Waste Away, ett egenutvecklat avfallssystem som hanterar upp till 2000 liter matavfall per timme. EcoWaste Away kan hantera matavfall för såväl en förskola som restaurangen och storköket genom att mala och suga det till en lagringstank.

Miljö och hållbarhet

Moderna disksystem bidrar till lägre förbrukning av både varmvatten och kemikalier. Vi använder Lagaforsmetoden, en marknadsledande skumrengöringsteknik som även används inom livsmedelsindustrin. Metoden är bättre för miljön genom att förbrukningen av kemikalier sjunker med kontrollerad dosering. Ytorna blir mikrobiologiskt renare på kortare tid, förhöjt tryck förbrukar mindre mängd vatten.

Grovdisken är oftast ergonomiskt belastande och tidsmässigt krävande. Först blötläggning och handdisk, sedan traditionella diskmaskiner, en process som slukar kem och varmvatten och är både dyrt, tidskrävande och skadlig för vår miljö. Diskomat installerar grovdiskmaskiner som blästrar grovdisken ren med plastgranulat utan att det krävs mycket kemikalier, vatten eller mantimmar.

Planerar du ett nytt disksystem?

Vi hjälper dig ta fram ett energieffektivt och lönsamt disksystem för ditt kök.

Kontakta oss