Sjukhuskök

Behöver du hjälp att planera en modern och effektiv diskanläggning i ditt sjukhuskök? Ta hjälp av oss.

Sjukhuskök och sjukhusrestauranger

Behöver du hjälp att planera en modern och effektiv diskanläggning i ditt sjukhuskök? Ta hjälp av oss. Vi har utformat många diskrum och installerat olika disksystem i svenska och nordiska sjukhuskök. Våra lösningar inkluderar energieffektivisering, miljöbelastning, lokalanvändning, arbetsmiljöer, rengöring och återvinning av matavfall.

Extra höga hygienkrav

Hygienkraven är naturligtvis extra höga i ett sjukhuskök. Våra disksystem möter sjukhuskökets höga hygienkrav. Disken hanteras effektivt i olika steg från orent till rent. Diskrummet utformas så att brickor från patienter på avdelningarna inte blandas brickor från personal och besökare i sjukhusrestaurangen.

Kunskapen har vi byggt upp från många sjukhuskök och kan därför erbjuda flexibel och effektiv diskhantering. Automatiserade lösningar tar hand om avfallshantering, tunga lyft och rengöring av utrustning och samtliga ytor i lokalen.

Matdistribution och brickdukning

Det finns en logisk koppling mellan diskhantering, dukning och vagnar för matdistribution. Vi kan idag erbjuda kylda brickdukningsband och portioneringsstationer som gör det möjligt att hygiensäkertbrickduka kyld mat i rumstemperatur. Genom vårt samarbete med Electro Calorique kan vi erbjuda matdistributionsvagnar som behåller matens rätta temperatur.

  • Brickvagnar med inbyggd värme och kyla
  • Brickvagnar med terminalansluten värme och kyla
  • Kantinvagnar
Kontakta oss