Skol- och centralkök

Optimal diskhantering mellan centralköket, skolmatsalen och tillbaka till centralköket

Särskilda krav på centralkök

Särskilda krav ställs på diskhanteringen när maten som serveras i skolan körs från ett centralkök utanför skolans lokaler. Vi hjälper skolköket skapa hygienisk och optimal diskhantering mellan centralköket, skolmatsalen och tillbaka till centralköket. Tallrikar, glas och bestick diskas och förvaras i skolans kökslokaler. Containrar och bleck töms och diskas innan de returneras till centralköket där de diskas ännu en gång till.

Matavfallet kan bli gödsel och miljövänlig energi

Skolor och centralkök får gärna bidra till odling och biologisk mångfald genom att samla upp matavfallet. Vi erbjuder Eco Waste Away, som suger upp och transporterar avfallet från köket till en tank. Massan hämtas av slamsugbilen och körs iväg för att omvandlas till både gödning och miljövänlig energi.

Lägre måltidskostnader

Moderna diskrum förbrukar mindre vatten vilket leder till lägre energikostnader. Modern diskutrustning använder därmed också mindre kemikalier. Totalt bidrar ett effektivt diskrum till lägre kostnader och mindre miljöpåverkan per serverad måltid. Om du ansvarar för skolan eller centralköket är du välkommen att kontakta oss. Vi vill gärna visa hur en modern och energieffektiv diskhantering bidrar till hållbara lösningar.

Kontakta oss