Matavfall

Diskomat erbjuder kunskap, avfallssystem samt erfarenhet från projekt avseende förskolor till stora sjukhus och personalrestauranger.

Unik lösning för din verksamhet

Restauranger och storkök har höga krav på effektivitet, hygien och säker hantering av mat. Diskomat erbjuder kunskap, avfallssystem samt erfarenhet från projekt avseende förskolor till stora sjukhus och personalrestauranger. Vi utgår från mängden avfall samt vilken typ av avfall som ska hanteras när vi presenterar en unik lösning för just din verksamhet.

Avfallshantering i sjukhus- och personalrestauranger

Kraven på hygien i sjukhusmiljöer är hög och motsvarande krav ställs på säkerheten kring avfallshanteringen. Diskomat skapar tysta, hygieniska och effektiva lösningar för avfallshantering på sjukhus- och sjukhusrestauranger.

Miljövänlig energi med Eco Waste Away

Vi har utvecklat Eco Waste Awayett avfallssystem som hanterar upp till 2 000 liter matavfall per timme. Eco Waste Away samlar upp och transporterar organiskt biologiskt nedbrytbart matavfall ut från köket till en tank. Avfallet töms i ett inkast på bänken, mals ner till en massa som transporteras med vakuumsug genom en ledning till en lagringstank. En till två gånger i månaden tömmer slamsugbilen tanken och transporterar massan till en anläggning som omvandlar massan till ny miljövänlig energi i form av biogas och gödning.

Fördelar med Eco Waste Away

 • Automatiserat
 • Inget avfall hanteras manuell eller lagras i öppna kärl
 • Renare kök
 • Säkrare hygien för medarbetare och restauranggäster
 • Matavfallet blir miljövänlig energi
 • Sugning av matavfall direkt till tank
 • Slutet system – osynligt och luktfritt
 • Inga korsade flöden
 • Utan manuell hantering och tunga lyft
 • Nolltaxa för hämtning av matavfall
 • Inget behov av kylt soprum
 • Sparar tid och yta
 • Minimalt underhåll
 • Rengörs normalt med vatten

Eco Waste Away-Mini
Eco Waste Away-Midi
Eco Waste Away-Maxi

 

Omvandla ditt matavfall till miljövänlig energi…

Matavfall är biologiskt nedbrytbart och kan användas till att producera biogas. Gasen används som fordonsbränsle eller i produktion av elektricitet och värme. Biogas är det renaste fordonsbränslet på marknaden och släpper ut betydligt mindre miljö- och hälsofarliga ämnen än fossila bränslen.

Biogasen har en framträdande roll i satsningen på förnybara energikällor och för att minska utsläppen av växthusgaser, minska oljeberoendet och för att öka försörjningstryggheten. I EU:s drivmedelsdirektiv ingår målet att minst 10 procent av fordonsbränslet inom EU ska vara förnybart år 2020. I Sverige har biogasen potential att ersätta drygt 12 procent av de fossila drivmedlen som används idag.

• En personbil kan köra 2,5 km på en soppåse rötat matavfall.
• En bil som kör på biogas undviker ett koldioxidutsläpp på 2 800 kg per år jämfört med en bensindriven bil.

Källor: Avfallssverige, Naturvårdsverket

...och minimera hanteringen

Samtidigt som du tar vara på energin som finns i ditt matavfall kan du minska både kostnader och arbetstid för avfallshanteringen. Den manuella hanteringen av smutsiga och tunga kärl och säckar kan ersättas med ett uppsamlingssystem som enkelt maler och suger bort avfallet till en lagringstank. Systemet är helt slutet och innebär att hanteringen är hygiensäker och varken syns eller luktar. Du behöver inte längre kylda rum för att förvara avfallet så här finns både lokalytor och energi att spara in på.

Matavfall är en resurs

8 kg ger
• Biogas = 1 l bensin
• Naturgödsel
• Biogas ger 0 kg CO 2 utsläpp

1 l bensin ger 2,7 kg CO 2

Avfallshantering i världsklass

+ Matavfall blir miljövänlig energi
+ Sugning av matavfall direkt till tank
+ Slutet system – osynligt och luktfritt
+ Inga korsande flöden
+ Utan manuell hantering och tunga lyft
+ Nolltaxa för hämtning av matavfall
+ Inget behov av kylt soprum
+ Sparar tid och yta

Kontakta oss