Matvagnar

Matdistribution och brickdukning

Vid all matdistribution är det viktigt att hålla rätt temperatur på såväl varma som kalla komponenter. Vagnar med inbyggd kyla och kontaktvärme ger den enklaste och säkraste hanteringen.

I centralköket ser vi en logisk koppling mellan diskhantering, dukning och vagnar för matdistribution. Med ett genomtänkt flöde och bra hantering uppnår vi:

Säker hygien för patienterna

 • Säkra kylkedjor som inte bryts
 • Första kontakt med rena diskgodset vid dukning
 • Varje bricka får sin rätta temperatur och kallt hålls kallt
 • Vagnarna, brick som kantin, kan diskas i vagnsdiskmaskin

Bra arbetsmiljö och ergonomi för personalen

 • Brickdukning i rumstemperatur även vid kyld matproduktion
 • Inga omlastningar av diskgods
 • Bekväma arbets- och serveringshöjder
 • Vagnar kan kylas i rumstemperatur

Låg energiförbrukning

 • Snabb nedkylning, endast vagnens innanmäte kyls
 • Individuell intelligent uppvärmning till rätt temperatur
 • Kylrum för vagnar samt kylt brickdukningsrum krävs ej

Lägre driftskostnader

 • Undviker dubbelarbete
 • Lägre energiförbrukning vid kylning och uppvärmning
Kontakta oss