Rengöring

Inredningar, utrustningar och hjälpmedel anpassade till rengöringsrutiner.

Unik lösning för din verksamhet

Inom storkök har rengöringsrutiner och utrustningar utvecklats långsamt. Rengöring är fortfarande ett slitsamt fysiskt arbete i de flesta storkök. Inredningar, utrustningar och hjälpmedel bör redan från början vara anpassade till rengöringsrutiner som ger ett mikrobiologiskt bra resultat, allt för att servera kunden “säker mat”.

Ökad produktivitet — minskad miljöpåverkan

Vi använder oss av Lagaforsmetoden, en skumrengöringsteknik som baseras på Zinnerska cirkeln och HACCP. Metoden är marknadsledande inom livsmedelsindustrin och har där använts i många år med dokumenterat goda resultat.

Lagaforsmetoden gör att ytorna blir mikrobiologiskt renare på kortare tid. Vattenförbrukningen minskar genom att vattenmängd ersätts med förhöjt tryck.

Metoden är bättre för miljön i och med att kemikalie förbrukningen sjunker med kontrollerad dosering. Den sparar energi genom minskad vattenmängd och kontrollerad temperatur. Dessutom minskas den fysiska insatsen med hjälp av förhöjt vattentrycket och rätt val av kemikalie.

Odefinierad rengöring

– Överanvändning av (varm)vatten
– Överanvändning av energi
– Överanvändning av kemikalier
– Osäker hygien – svårt att komma åt
– Omständligt och tidskrävande
– Lämnar biofilm kvar på ytor
– Aldrig helt luktfritt

Skumrengöring - förhöjt tryck

+ Låg kemikalieanvändning
+ Kontrollerad temperatur- och vattenanvändning samt förhöjt vattentryck
+ Mindre miljöpåverkan
+ Fullständig rengöring i 3 steg
+ Mikrobiologiskt rent
+ Lättare komma åt, mindre arbetsinsats
+ Beprövad metod från livsmedelsindustrin
+ Fräscht och rent, doftar got

Vi vill gärna träffa dig

Planerar du att investera i en ny diskanläggning eller är du allmänt intresserad av framtidens flygcateringkök och diskrum?

Kontakta oss