Miljö

Vatten

Diskomat hanterar vatten med varsamhet och respekt. Vatten är en ändlig resurs och i många länder en bristvara. Det är en nödvändighet att alla hushållar med vatten och därför lägger vi fokus på att reducera vattenåtgången när vi presenterar diskrumsrumslösningar för våra uppdragsgivare.

Energi

Disksystem som använder mindre vatten använder i in tur mindre energi till att värma upp vattnet. På så sätt bidrar diskanläggningen till lägre CO2-utsläpp och lägre energikostnader.

Kemikalier

I storkök och restauranger ska disken hanteras snabbt och effektivt. Moderna diskrum består av miljövänliga produkter och ett disksystem med låg vattenförbrukning och lägre dosering av disk- och torkmedel.

Matavfall

All livsmedelsproduktion har en miljöpåverkan. Eco Waste Away är vårt eget sugsystem för organiskt avfall. Genom att samla upp och separera organiskt avfall kan matavfallet omvandlas till både gödning och miljövänlig energi. På så sätt bidrar restaurang och storköken till odling och den biologiska mångfalden.

Tar mindre plats

Ett effektivt utformat diskrum består av ett disksystem som tar mindre plats, kräver mindre energi och ger mindre belastning på miljön.

Nöjda medarbetare

I det moderna diskrummet är luften bra och temperaturen behaglig. Tydliga rutinerna och ett inarbetat arbetsflöde skapar effektivitet. Smutsig och ren disk hanteras utan tunga lyft med korta sträckavstånd och vridmoment.

Smartare vattenanvändning

Av jordens totala vattentillgång är 2,5 % sötvatten och av dessa har vi tillgång till 0,25 % eftersom en stor del av sötvattnet finns bundet i glaciärer och djupt ner i marken. Varje år tas det ut mer ur grundvattenreservoarerna än vad som naturligt återförs.

Diskhantering är av naturliga skäl en vattenintensiv verksamhet. Att reducera vattenåtgången i din diskanläggning är ett av de moment vi fokuserar på när vi skapar den optimala diskanläggningen. Minskad användning av vatten i disken innebär mindre vatten att hetta upp, vilket även gör vattenförbrukningen till en miljö- och energifråga.

Effektivare energianvändning ger mindre CO2 utsläpp

I många branscher diskuteras energieffektivisering allt intensivare. Ofta handlar diskussionerna om att identifiera var och hur överanvändningen av energi uppstår samt att ta kontrollen över sina processer. Energieffektivisering är lönsamt och bidrar till att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och samtidigt öka vinsten. Med ett genomtänkt diskrum minskas den dyra överanvändningen av energi.

Varsam kemikalieanvändning gör skillnad för insjöar och hav

Av världens alla hav har Östersjön flest döda bottnar och de allt vanligare stora algblomningarna uppstår genom en kombination av väder, klimat och det vi släpper ut. Cirka 20 procent av den fosfor som kommer ut i Östersjön kommer från fosfater i tvätt- rengörings- och diskmedel.

Hos storkök och restauranger måste diskprocessen vara snabb och disken måste torka snabbt. Detta ställer krav på hela diskhanteringen att processen är vatten snål och mer effektiva och miljövänliga diskmedel och torkmedel.

Med ett modernt diskrum finns stor potential att minska kemikalieanvändningen och samtidigt säkra hygienen och kvaliteten i diskresultatet. En reducerad kemikalieanvändning är ett viktigt steg mot en miljövänligare storköksverksamhet och en åtgärd för att minska kostnaderna i diskhanteringen.

Kontakta oss