Flygkök och flygcatering

Diskanläggningar som klarar av att hantera disk från många flygbolag med parallella flöden

Effektivitet är en grundförutsättning

Diskomat har installerat många diskrum med funktionella och energismarta disksystem i flygkök världen över. Vi har lärt oss att effektivitet är en grundförutsättning för ett fungerande flygkök. Därför ritar vi diskanläggningar som klarar av att hantera disk från många flygbolag med parallella flöden.

Ta hjälp av oss. Vi kan flygkök och erbjuder en komplett strategi som tar hänsyn till energiförbrukning, miljöbelastning, arbetsmiljö, rengöring och återvinning av matavfall.

Hygien

Hygien är annan viktig grundförutsättning. Vi ser till att flygköket uppfyller de stränga krav som ställs på cateringbolagen genom att rita anläggningar som inkluderar avfallshantering samt smidig rengöring av diskutrustning och samtliga ytor i köket. Utmaningen för flygcatering är att kunna anpassa diskhanteringen efter varierande flöden:

  • Dygnet runt
  • Vid låg och hög beläggning
  • Minimerar kostnaden för diskhanteringen per levererad bricka

Avfallshantering i flygkök

I flygköken hanteras stora mängder avfall som kommer tillbaka i carts från flygplanen och från beredningsköken. Höga krav ställs på snabb och säker hantering av både organiskt och icke-organiskt avfall. Genom åren har vi medverkat vid installationen av automatiserade köksavfallssystem på flygkök runt om i världen.

Kontakta oss